O firme

thelia_logo_black_webV2

Stavebné a výškové práce realizujeme od roku 1992. Od začiatku podnikania je našou základnou činnosťou obnova a zateplenie budov. V súčasnosti realizujeme komplexnú dodávku stavieb, pričom používame výhradne kvalitné certifikované systémy, ktorými sú systém Icopal a to pri zateplení plochých a spádových striech a systém Baumit a Cemix pri zateplení budov. Výsledkom úspešného pôsobenia na trhu je udelenie licencie TSÚS.

Dôvody rozhodnúť sa pre nás:

 • dlhoročné skúsenosti – viac ako 20- ročná prax s obnovou bytových domov
 • možnosť úhrady formou splátkového kalendára
 • pomoc pri vybavení  komerčného úveru, vyhotovenia projektu a stavebného povolenia
 • použitie kvalitného certifikovaného materiálu, čo nám umožňuje poskytnúť dlhoročné záruky : zateplenie striech 10 rokov, zateplenie budov 10 rokov
 • pracovníci sú preškolovaní firmami Icopal, Baumit a Cemix, ktoré predstavujú svetovú špičku v oblasti vývoja a výroby hydroizolačných materiálov
 • odborné vedenie procesu realizácie obnovy budovy, taktiež aj záruka úspešného ukončenia rekonštrukcie
 • maximálna bezpečnosť pri práci je jednou zo základných priorít
 • referencie z dôveryhodných zdrojov:  bytové družstvá
 • práce realizujeme prostredníctvom licencie TSÚS – Technický skúšobný ústav stavebný
 • kompletné poistenie v spoločnosti Allianz slovenská poisťovňa, a.s.
 • komplexné rekonštrukcie objektov

Cieľom našej práce je úspešná realizácia objednávky, ktorá vo Vás zanechá pocit
správneho rozhodnutia, že ste si vybrali práve nás.
Ďakujeme.

podpis