Ponuka

 • Kompletné rekonštrukcie bytových objektov a budov
 • Výškové a stavebné práce
 • Rekonštrukcie interiérov a Modernizácia výťahov
 • Výstavba rodinných domov

ČO JE TO KOMPLEXNÁ OBNOVA OBJEKTU

Hromadná bytová výstavba na Slovensku prebiehala od 50-tych do 90-tych rokov minulého storočia a drvivá väčšina bytov z celkového dnešného bytového fondu bola postavená v tejto dobe. Je len prirodzené, že tieto objekty si dnes vyžadujú obnovu a to nie len exteriéru, ale aj interiéru a technického vybavenia objektov. Trendom dnešnej doby je riešenie komplexnej obnovy naraz. Správcovia a vlastníci už zriedkavejšie používajú formu postupnej čiastkovej rekonštrukcie objektu, ktorá vo výslednom efekte prinášala vyššie náklady.

ČO VŠETKO VÁM VIEME PONÚKNUŤ V RÁMCI OBNOVY BYTOVÉHO DOMU:

 • Zateplenie bytového domu
 • Opravu balkónov a loggií
 • Výmenu schodiskových zasklení
 • Výmenu okien a vstupných brán
 • Rekonštrukciu a zateplenie striech
 • Vyregulovanie a meranie vykurovacích sústav
 • Výmenu stúpačiek a ležatých rozvodov ZTI
 • Výmenu elektroinštalácií
 • modernizáciu výťahov

ZATEPLENIE A KOMPLEXNÁ OBNOVA DOMU REALIZOVANÁ KVALITNÝM DODÁVATEĽOM PRINÁŠA TIETO VÝHODY:

Znížené náklady na vykurovanie az o 50% – úspora finančných prostriedkov čo Vám umožní splácať prípadný úver.
Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti – byty v zrekonštruovaných objektoch sa na realitnom trhu predávajú lepšie a s vyššou cenou
Predľženie životnosti stavby – obnovou vyriešite aj neustále sa zvyšujúce náklady na udržanie objektu v prevádzkyschopnom stave
Odstránenie systémových porúch domu – vyriešenie problémov so zatekaním do bytov a rozpadajúce sa balkóny a loggie.
Zvýšenie komfortu bývania – v obnovenom objekte budete mať pri príchode domov omnoho lepší pocit.
Bližší vzťah k spoločnému majetku – vo všeobecnosti je bádať ohľaduplnejší prístup obyvateľov k obnoveným objektom.
Ustálenejšia vnútorná klíma počas celého roka – zvýšenie teplôt v miestnostiach v zimnom období, stop prehrievaniu v letnom období

POMÔŽEME VÁM

 • s identifikovaním potrieb obnovy Vášho objektu ako aj so zistením Vašich možností financovania obnovy bytového domu.
 • s výberom skúseného projektanta, ktorý Vám vyhotoví projekt vhodný pre realizáciu požadovanej obnovy objektu
 • s výberom úveru z komerčnej banky vrátane možnosti financovania pomocou programu SLOVSEFF
 • pri príprave a podaní žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 • pri príprave a podaní žiadostí o dotáciu na odstránenie systémových porúch bytových domov.
 • s inžinierskou činnosťou pre realizáciu stavby

panelak