Realizácie

BD Záhorácka  1930 / 33 – 37, Malacky
Zástupca vlastníkov bytov: Stanislav Slezák, kontakt: 0903 174 368
Rozsah prác: kompletná rekonštrukcia panelového domu, zateplenia obvodového plášťa Baumit, kompletná rekonštrukcia strechy, výmena balkónov a okien, výmena odkvapového chodníka, kompletné klampiarske práce

Záhorácka 1930, Malacky Záhorácka 1930, Malacky BD Záhorácka  1930 / 33 - 37, Malacky


BD Štúrova 2491, Malacky
Zástupca vlastníkov bytov: Mário Gašpar, kontakt: 0903 428 081
Rozsah prác: kompletná rekonštrukcia panelového domu, zateplenia obvodového plášťa Cemix, kompletná rekonštrukcia strechy, výmena balkónov a okien, kompletná výmena stupačiek, elektromontáže, zdravotechnika, výmena odkvapového chodníka, kompletné klampiarske práce

Štúrova 2491, Malacky Štúrova 2491, Malacky


BD Pribinova 21 / 11, 13, Malacky

Zástupca vlastníkov bytov: Anna Šimová, kontakt: 0915 437 894
Financovanie: komerčný úver
Rozsah prác: kompletná rekonštrukcia panelového domu, zateplenia obvodovéh plášťa Cemix, kompletná rekonštrukcia krovu- strecha, škridla, výmena balkónov a okien, kompletná výmena stupačiek, elektromontáže, zdravotechnika, výmena odkvapového chodníka, kompletné klampiarske práce

Pribinova 21, Malacky Pribinova 21, Malacky Pribinova 21, Malacky


BD Mierové námestie 2545, Malacky

Zástupca vlastníkov bytov: Peter Jamriška, kontakt: 0905 118 511
Rozsah prác: kompletná rekonštrukcia panelového domu, zateplenia obvodovéh plášťa Cemix, výmena balkónov a okien, kompletná výmena stupačiek, elektromontáže, zdravotechnika, výmena odkvapového chodníka, kompletné klampiarske práce

Mierové Námestie 2545, Malacky Mierové Námestie 2545, Malacky


BD Martina Rázusa 13, 15, 17, 19, Malacky

Zástupca vlastníkov bytov: Blanka Hitmarová, kontakt: 0907 964 077
Rozsah prác: kompletná rekonštrukcia panelového domu, zateplenie strechy Baumit, zateplenia obvodovéh plášťa Baumit, výmena balkónov a okien, kompletná výmena stupačiek, elektromontáže, zdravotechnika, výmena odkvapového chodníka, kompletné klampiarske práce

M. Razusa 13-19, Malacky M. Razusa 13-19, Malacky


BD Ferdiša Kostku 2428/ 14,16,18,20 Malacky

Zástupca vlastníkov bytov: Dušan Chlpek, kontakt: 0903 517 923
Rozsah prác: kompletná rekonštrukcia panelového domu, strecha sedlová (Tondach), zateplenie fasády ( Cemix), rekonštrukcia balkónov a výmena balkónov, výmena odkvapového chodníka, kompletné klampiarske práce – zvody, rýny, nové hromozvody, revízia, obklady, dlažby

F. Kostku 2428, Malacky


BD Cesta mládeže 2021, Malacky

Zástupca vlastníkov bytov: p. A. Szabó, kontakt: 0905 506 443
Rozsah prác: kompletná rekonštrukcia panelového domu, strecha ( Fatrafol), zateplenie fasády ( Cemix), rekonštrukcia balkónov a výmena balkónov, vložkovania komínov, výmena odkvapového chodníka, kompletné klampiarske práce – zvody, rýny, nové hromozvody, revízia

Cesta Mládeže 2021, Malacky Cesta Mládeže 2021, Malacky


BD Skuteckého 12 – 14, Malacky

Zástupca vlastníkov bytov: p. J. Matejov, kontakt: 0918 570 466
Rozsah prác: zateplenie bytového domu, výmena a rekonštrukcia balkónov, rekonštruckie odkvapových chodníkov, zámocká dlažba, výmena lódžíí, ochranné sitá, senzorové osvetlenia, kompletné dlažby na poschodiach, medziposchodiach a vestibulách, výmena zvonkov, nové výťahy, úprava okolia

D. Skuteckého 12-14, Malacky D. Skuteckého 12-14, Malacky


BD Kukučínova 1561 / 10, Stupava

Zástupca vlastníkov bytov: p. Vigerová Darina, kontakt: 0905 700 986
Rozsah prác: kompletná rekonštrukcia, zateplenie fasády, zateplenie strechy, výmena pivničných okien, výmenu vstupných dverí

Kukučínová 10, Stupava


BD Skuteckého 1650, Malacky

Zástupca vlastníkov bytov: Kvetoslava Bartošová, kontakt: 0902 549 094
Financovanie: komerčný úver
Rozsah prác: kompletná rekonštrukcia panelového domu, zateplenia obvodového plášťa Baumit, kompletná rekonštrukcia strechy, výmena balkónov a okien, kompletná výmena stupačiek, elektromontáže, zdravotechnika, výmena odkvapového chodníka, kompletné klampiarske práce

D. Skuteckého 1650, Malacky D. Skuteckého 1650, Malacky