Referencie

UNIGASS, spol. s r.o.
2010 -2011 Rekonštrukcia Tlakovzdušnej stanice TK1 – TK6 Nafta
2010 Obnova RS Sásová – Banská Bystrica SPP
2010 Obnova RS Brezno Podkoreňová SPP
2012 GO – Oprava chráničky DN 800 plynovodu CA PZZP – MŠP Nafta
2011 Havária VTL plynovod DN 500 PN 63 REVIŠNÉ, Beňová Lehota SPP
2012 Zapojenie sondy Jozefov 23 Montgas
2011 Jednotka sušení plynu PZP MND
2013 ŽSR – Modernizácia žel. trate Nové Mesto n. Váhom – Púchov – VI etapa ŽSR
2013 Oprava a rekonštrukcia RS Východná SPP
2012 Bezpečnostný rýchlouzáver CA POZAGAS

Tebodin Slovakia, spol. s r.o.
2008 – 2009 Dia Moulding Mitsubishi
2009 Mendelsohn – polyfunkčný objekt Privátna Banka z NL
2009 IKO Slovakia IKO
2008-2009 Areál fi. BETAMONT – degradácia plastov Castor &Pollux
2008 ČSPM Slovnaft – Lamač D2 Slovnaft
2007 Slovlek – sieť lekární po SR Slovlek
2005 – 2006 Visteon Visteon
2005 – 2007 Slovnaft – rekonštrukcia ČS, likvidácia enviromentálnych záťaží, rebranding ČSPH, Slovnaft
2006-2007 SONY Slovakia Mitsubishi

Mesto Malacky
1994 – 2005 Rekonštrukcia ČOV Mesto Malacky, BVS
1991 – 1996 Malé nám. – 138 bytov Mesto Malacky, ŠFRB
1991 – 1996 Športová hala MALINA Mesto Malacky
1991 – 2005 Rekonštrukcia a revitalizácia Zámockého Parku I. a II. Etapa Mesto Malacky
1991 – 1998 Inkubátor Malacky Mesto Malacky, Eurofondy
1998 – 2005 ÚPD SÚ Malacky Mesto Malacky
1993 – 1998 Rekonštrukcia a pasportizácia kanalizácie EKO fond Austria
1993 – 2005 Rekonštrukcia kanalizácie Mesto Malacky, Eurofondy